Administrator

Administrator to rola nadająca pełnię uprawnień do zarządzania systemem. Może on zmieniać skórki, dodawać/usuwać użytkowników, instalować i kasować wtyczki, oraz dokonywać wszelkich prac redakcyjnych. Spoczywa na nim obowiązek aktualizacji systemu.

Standard

Rola

Rola definiuje uprawnienia użytkownika w systemie, czyli określa co może on zrobić. WordPress domyślnie udostępnia 5 ról z różnymi poziomami uprawnień są to Administrator, Redaktor, Autor, Współpracownik, Subskrybent. Oczywiście istnieją wtyczki rozbudowujące ilość ról i zmieniające domyślne prawa dostępu. Uprawnieniami zrządza się w panelu administracyjnym zakładka Użytkownicy

Standard

Widget

Widgety to obiekty w których najczęściej prezentują się wyniki działania wtyczek, lub inne treści jak statystyki czy formularz zapisów na newslettera. Za miejsca gdzie można osadzić widgety odpowiada motyw. Widgetami zarządza się poprzez panel administracyjny zakładka Wygląd > Widgety.

Standard

Menu

Menu to główny sposób nawigacji po stronie, najczęściej w postaci paska lub listy, może być wielopoziomowe i rozwijane. WordPress umożliwia stworzenie wielu różnych menu, i jednoczesne wyświetlanie ich na stronie. Menu dostępne w systemie zobaczysz w panelu administracyjnym zakładka Wygląd>Menu, tam też możesz je modyfikować oraz robić własne. Za miejsce w którym można osadzić menu odpowiada motyw.

Standard

Wtyczka

Wtyczka to kawałek kodu który rozszerza możliwości WordPressa. Wtyczkami realizuje się wszelkie niestandardowe zadania, np. stworzenie tego leksykonu. Spis zainstalowanych w systemie wtyczek znajdziesz w panelu administracyjnym zakładka Wtyczki. Tam też możesz je włączać i wyłączać, dodawać i kasować.  Niektóre wtyczki wymagają konfiguracji do poprawnego działania.

Standard

Strona główna

Strona główna to jest strona która wyświetla się po wprowadzeniu adresu głównego strony. W przypadku tej strony będzie to https://am.vj.pl Domyślnie strona główna może być ustawiona jako statyczna strona, lub jako lista wpisów. Jeżeli używasz rozbudowanej skórki, wygląd strony głównej może być dowolny.

Standard

Kategoria

Kategorie umożliwiają przyporządkowanie wpisów do drzewiastej struktury informacji. Każdy wpis jest przyporządkowany co najmniej do jednej kategorii, ale może też być przyporządkowany do wielu kategorii i podkategorii w różnych gałęziach drzewa.

Standard

Strona

Strona to podstawowa w WordPress formatka do wprowadzania treści, przeznaczona najczęściej do publikowania stałych, rzadko aktualizowanych informacji. Strony względem siebie układają się równolegle, to znaczy że mogą być na tym samym poziomie, lub stanowić układ drzewiasty typu rodzic – dziecko. Strona rodzic jest jedna, ale można dowiązać do niej wiele stron dzieci.

Standard

Wpis

Wpis to podstawowa w WordPress formatka do wprowadzania treści, których ilość ma z założenia przyrastać. Wpisy układają się w uporządkowany chronologicznie strumień, jeden za drugim. Mogą być łączone między sobą za pomocą tagów i kategorii.

Standard

Tag

Tag to słowo opisujące czego dotyczy wpis. Można też użyć frazy to znaczy kilku słów np. „szkolenie z worpressa”. Zadaniem tagów jest umożliwienie grupowania wpisów o tej samej tematyce określonej tagiem. Specjalną odmianą taga jest hashtag, czyli tag rozpoczynający się od znaku # często spotykany w mediach społecznościowych. np. #wordpress #kurswordpress

Standard