WordPress Theme

WSPTWP

Motyw przygotowany na potrzeby Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, stanowiący odwzorowanie idei strony głównej Uczelni, wykorzystywany również  na potrzeby projektów prowadzonych w ramach Uczelni.

 

Przedsiębiorcza Uczelnia

Standard