Latarnik PCRS

Jako że nasze społeczeństwo mimo praktycznej dostępności do nowych technologii nadal jest cyfrowo wykluczone, od 2011 roku działam jako Latarnik Polski Cyfrowej. W praktyce oznacza to że jestem trenerem kompetencji cyfrowych. Pracuję z osobami wykluczonymi najbardziej czyli pokoleniem 60+

W ramach zajęć z Seniorami prezentuję jak komputery, elektronika i internet może wspomóc ich na co dzień. Wspólnie eksplorujemy zasoby internetu, rozmawiamy o problemach które czekają cyfrowo wykluczonych. Prowadzę szkolenia na temat bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń jakie z niej mogą wypłynąć.

Prowadziłem całoroczny cykl zajęć na CMPK – Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz prowadziłem wykłady na potrzeby UTW Omega i UTW Wilanów. W ramach cyklów szkoleniowych współpracowałem z Ośrodkiem Nowolipie, Warszawskimi bibliotekami, oraz różnymi fundacjami i stowarzyszeniami.