Strona

Strona to podstawowa w WordPress formatka do wprowadzania treści, przeznaczona najczęściej do publikowania stałych, rzadko aktualizowanych informacji. Strony względem siebie układają się równolegle, to znaczy że mogą być na tym samym poziomie, lub stanowić układ drzewiasty typu rodzic – dziecko. Strona rodzic jest jedna, ale można dowiązać do niej wiele stron dzieci.

Standard