Kategoria

Kategorie umożliwiają przyporządkowanie wpisów do drzewiastej struktury informacji. Każdy wpis jest przyporządkowany co najmniej do jednej kategorii, ale może też być przyporządkowany do wielu kategorii i podkategorii w różnych gałęziach drzewa.

Standard