Strona główna

Strona główna to jest strona która wyświetla się po wprowadzeniu adresu głównego strony. W przypadku tej strony będzie to http://am.vj.pl Domyślnie strona główna może być ustawiona jako statyczna strona, lub jako lista wpisów. Jeżeli używasz rozbudowanej skórki, wygląd strony głównej może być dowolny.

Standard