Oferta

Chronię wiedzę i informację

Nie bądź mądry po szkodzie przygotuj się.

W firmach często występuje brak jakichkolwiek zabezpieczeń wiedzy przedsiębiorstwa przed utratą.

Problem można zilustrować przykładem pracownika który trzyma całą informację o zasobach, czy procesach w swojej głowie (np. informatyk który jako jedyny zna wszystkie hasła administracyjne). Pracownik taki staje się niezastąpiony i w przypadku jakieś tragedii (np. wypadek samochodowy) odbudowanie wiedzy przez niego posiadanej staje się wielkim wyzwaniem organizacyjnym. Wyzwaniem które nie zawsze da się zrealizować i często prowadzi do dużych strat wynikających np. z przestoju czy kosztownych procedur odzyskiwania danych.

Innym problemem stają się urządzenia przenośne, w przypadku zagubienia czy kradzieży organizacja staje przed problemem znacznej utraty wiedzy lub co gorsza przez niefrasobliwość może być narażona na bezpośrednie straty finansowe (laptop księgowej z zapisanymi na pulpicie hasłami dostępu do banków)

Pomogę utrwalić i zadbać o wiedzę przedsiębiorstwa dokonam analizy stanu faktycznego, na podstawie której wskażę potencjalne źródła utraty wiedzy. Przygotuję odpowiednie procedury i wskażę rozwiązania minimalizujące straty.

Standard