Oferta

Audyt www

Strony firmowe są różne i różne mają zadania. Jednak aby je realizować muszą szybko się ładować, być łatwo dostępne i łatwo wyszukiwalne, posiadać właściwą nawigację zarówno w kwestii logiki jak i manualnej (inna jest precyzja wskazywania myszką na monitorze a inna wskazywania palcem na ekranie telefonu).

Często inwestowanie w firmę pozycjonującą czy reklamy w Google jest kosztowne i nie przynosi spodziewanych rezultatów.

Kolejnym problemem jest prawo które się ciągle zmienia

  • 2013- obowiązkowa informacja o ciasteczkach
  • 2014 – obowiązkowe zmiany w interfejsach e-sklepów i regulaminach
  • 2015 – strony dotowane ze środków unijnych mają spełniać wymóg wspierania osób niepełnosprawnych tzn. być zgodne ze standardem WCAG.

Wszystkie z tych problemów mogę pomóc rozwiązać.

W tak szerokim aspekcie badań strony www nie ma jedynej słusznej ścieżki badania. Poza kontrolą treści pod względem formalnym  musi być przeprowadzony co najmniej audyt technicznego wykonania strony. Innym przydatnym badanie podnoszącym skuteczność strony (przekaz informacji, sprzedaż, itd.) są testy użyteczności. Przeprowadzam je na różnych urządzeniach, systemach operacyjnych, przeglądarkach i łączach różnej prędkości tak aby jak najwierniej oddać różnorodność odbiorców (gdy zachodzi potrzeba wykonania dokładniejszego badania w części badań posiłkuję się współpracownikami z całego kraju i zagranicy).

Standard