Bez kategorii

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Prowadząc działalność gospodarczą, zarządzając fundacją czy stowarzyszeniem zapewne posiadasz bazę danych zawierającą informacje o twoich użytkownikach, oferentach czy klientach.

Wobec powyższego istnieje duże prawdopodobieństwo że baza ta (na mocy Uchwały) powinna być zgłoszona do ewidencji prowadzonej przez GIODO (Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Twoja firma czy organizacja zaś powinna posiadać wyznaczoną osobę na stanowisko ABI*, określone procedury ochrony, polityki bezpieczeństwa, upoważnienia i inną właściwą dokumentację której wymagają kontrolerzy.

Mogę rozwiązać ten Twój problem, przeprowadzić audyt, przygotować komplet dokumentacji oraz przyjąć na siebie obowiązki ABI. Mam ku temu właściwa wiedzę i możliwości. Dodatkowo jako osoba z zewnątrz nie jestem uwikłany w zależności hierarchiczne i stosunki towarzyskie, co prowadzi do skuteczniejszej kontroli i nadzoru poprawności działań pracowników.

Dodatkowo poza wprowadzeniem procedur ochrony danych osobowych zdobędziesz dodatkową informację od eksperta, o funkcjonowaniu komunikacji i procesach w swojej firmie/organizacji co zazwyczaj prowadzi do polepszenia komunikacji i usprawnienia przebiegu procesów.

Generalizując dzięki wprowadzeniu zaleceń poaudytowych podnosi się efektywność pracy.

* W przypadku braku wyznaczonej osoby odpowiedzialność karna za błędy i niedopatrzenia w tej dziedzinie spada bezpośrednio na Administratora Danych Osobowych czyli właściciela firmy, prezesa zarządu itp.

Standard