WordUp

WordUp to cykliczne bezpłatne spotkania społeczności WordPressa oraz zainteresowanych tym systemem. Mają na celu poszerzenie wiedzy, oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów. Zazwyczaj prezentowane na nich są 2-3 prezentacje a potem następują dyskusje i networking. Frekwencja na WordUpach waha się od kilkunastu do setki osób. WordUpy są organizowane w większości dużych miast w Polsce, z różną częstotliwością.

Standard