Taksonomia

Taksonomia służy logicznemu porządkowaniu i systematyzacji treści. WordPress oferuje dwie wbudowane taksonomie „kategoria” (struktura drzewiasta) i „tag” (struktura płaska). Dodatkowo można tworzyć własne taksonomie pozwalające grupować treści według własnych założeń. Pojedynczy wpis może być przypisany do wielu taksonomii, oraz do wielu miejsc (taksonów) w ramach jednej taksonomii.

Standard