WordPress

Edycja wpisu w WordPress WordUp wiosna 2015

To jest post szkoleniowy demonstrujący możliwości jakie daje domyślny edytora WordPress.

Główna różnica między trybem wizualnym a trybem tekstowym edytora wordpress.

Tryb wizualny pokazuje treść html
zmieniając nawiasy trójkątne na encje
to znaczy z < robi &lt; , oraz z > robi &gt;
tryb tekstowy interpretuje html

„tu się kończy zajawka czytaj dalej jeśli chcesz »”

Standard